Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skolrådets handlingar

Svabensverks kyrkoarkiv

Serien i arkivbox.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11847 – 1950Elevers betyg från småskolan och folkskolan 1847, 1870-1892 - spridda år.
Statistiska uppgifter om folkundervisningen 1870-1950.
 
21879 – 1949Lärares ansökningshandlingar 1910-1949, spridda år.
Lärares pensionering 1879-1918.
Ansökan om statsbidrag till lärarlön, 1890-1948.
Redogörelse för klockar- organist och kantorsbefattning.
 
31905 – 1954Stadgar 1914, 1924-1925.
Reglementen 1906, 1924-1925.
Uppgifter om församlingsbiblioteket 1905-1925.
Läkarundersökning av skolbarn 1923-1942.
Protokollsbok för skolbyggnadskommittén 1950-1954.
 
41930 – 1949Diverse skrivelser. 
51950 – 1954Diverse skrivelser, bland annat lokaler för skolundervisning 1952.