bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter

Katarina kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11708 – 1847Upplåtelsebrev från borgmästare och råd för kvarteret Sturen 1708. Handlingar rörande komministerhuset 1717-1776, kyrkoherdens hus 1828-1847, Kocksgatan 1743-1752, kvarteret Båtsmannen större nr 75 1751-1764, skolhuset på Högbergsgatan 1757. 
21817 – 1931Kvarteret Sturen mindre, brandförsäkring 1817, uppmätning 1888, 1913 (med tomtkarta).

Lagfarts- och inteckningshandlingar, köpekontrakt m.m. rörande Skolhuset 1839; kvarteren Sandbacken mindre och Sandbacken större 1842-1892; Stadsträdgården nr 3 och 5, 1856-1898; kvarteret Sturen större nr 3, 1881; kvarteret Jupiter mindre nr 4, 1884; kv Tranbodarne nr 6, 1892-1906; kvarteret Pelarbacken nr 3, 1898; kvarteret Vitbetan 1898-1931; kvarteret Lien 1903, odat; kvarteret Moroten nr 1, 1903; kvarteret Rovan 1903-1910; kvarteret Räfsan 1903-1913; kvarteret Veken nr 3, 1906-1912.

Kontrakt rörande hyresgäster, renhållning, gas, sotning, telefon, el, vatten m.m. 1873-1926.

 
31885 – 1962Kvarteret Sturen mindre nr 10. Diverse handlingar 1885-1927. Nytt församlingshus 1930-1935, gravationsbevis 1942. Besiktningsinstrument 1952 (med ritningar och fotografier), 1962.
 
41888 – 1933Reparations-, nybyggnads- och installationsarbeten m.m. i fastigheterna: Högbergsgatan 13, 1888-1927; Värmdögatan 46, 1887; Högbergsgatan 13 1888-1927; kvarteret Pelarbacken nr 9, 1889-1943; kvarteret Sandbacken större nr 11, 1912; övriga fastigheter 1910-1927.

Försläljning av mark till Stockholms stad på grund av vidgning av Östgötagatan och Högbergsgatan 1933.
 
51903 – 1953Kvarteret Ritaren nr 6 (med ritningar). 
61933 – 1936Kvarteret Sturen mindre nr 10. Handlingar rörande tvist i byggnadsfrågor vid byggande av nytt församlingshus. 
71984 – 1988Kvarteret Sturen mindre nr 10, församlingshus. Renovering och ombyggnad 1984-1986 dnr 369/84, 1987-1988 dnr 92/87.