Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter

Katarina kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11708 – 1847Upplåtelsebrev från borgmästare och råd för kvarteret Sturen 1708. Handlingar rörande komministerhuset 1717-1776, kyrkoherdens hus 1828-1847, Kocksgatan 1743-1752, kvarteret Båtsmannen större nr 75 1751-1764, skolhuset på Högbergsgatan 1757. 
21817 – 1931Kvarteret Sturen mindre, brandförsäkring 1817, uppmätning 1888, 1913 (med tomtkarta).

Lagfarts- och inteckningshandlingar, köpekontrakt m.m. rörande Skolhuset 1839; kvarteren Sandbacken mindre och Sandbacken större 1842-1892; Stadsträdgården nr 3 och 5, 1856-1898; kvarteret Sturen större nr 3, 1881; kvarteret Jupiter mindre nr 4, 1884; kv Tranbodarne nr 6, 1892-1906; kvarteret Pelarbacken nr 3, 1898; kvarteret Vitbetan 1898-1931; kvarteret Lien 1903, odat; kvarteret Moroten nr 1, 1903; kvarteret Rovan 1903-1910; kvarteret Räfsan 1903-1913; kvarteret Veken nr 3, 1906-1912.

Kontrakt rörande hyresgäster, renhållning, gas, sotning, telefon, el, vatten m.m. 1873-1926.

 
31885 – 1962Kvarteret Sturen mindre nr 10. Diverse handlingar 1885-1927. Nytt församlingshus 1930-1935, gravationsbevis 1942. Besiktningsinstrument 1952 (med ritningar och fotografier), 1962.
 
41888 – 1933Reparations-, nybyggnads- och installationsarbeten m.m. i fastigheterna: Högbergsgatan 13, 1888-1927; Värmdögatan 46, 1887; Högbergsgatan 13 1888-1927; kvarteret Pelarbacken nr 9, 1889-1943; kvarteret Sandbacken större nr 11, 1912; övriga fastigheter 1910-1927.

Försläljning av mark till Stockholms stad på grund av vidgning av Östgötagatan och Högbergsgatan 1933.
 
51903 – 1953Kvarteret Ritaren nr 6 (med ritningar). 
61933 – 1936Kvarteret Sturen mindre nr 10. Handlingar rörande tvist i byggnadsfrågor vid byggande av nytt församlingshus. 
71984 – 1988Kvarteret Sturen mindre nr 10, församlingshus. Renovering och ombyggnad 1984-1986 dnr 369/84, 1987-1988 dnr 92/87.