Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Visitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar

Acklinga kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1611 – 1702Ingår i C: 1. Inventarieförteckning 1612 med tillägg t.o.m. 1702. Prästgårdsinventarium 1611, 1660. 
- [H0002]odatIngår i C: 2. Biskopsvisitationsprotokoll, avskrift 1774. 
11704 – 1829Pergamentband med delvis lossnad rygg. " No 6. Anteknings= och Visitations=Bok Aklinga församling tillhörig". Sid. 1-178, 181-258. Protokoll, omfattande pastoratet, vid biskopsvisitationer 1704, 1730, 1748 och 1758 samt för Agnetorp 1708. Protokoll omfattande pastoratet vid prostvisitationer 1728, 1735, 1740, 1743, 1753, 1760, 1766, 1810 och 1817. Inventeringsprotokoll, omfattande pastoratet, vid pastorsbyten 1827 och 1829. Protokoll över inventering av pastoratets kyrkokassor 1824 och 1829. Inventarieförteckning över pastoratet 1810, med tillägg t.o.m. 1829. Förteckningar över Acklinga fattigkassas utlånta medel 1820,över Agnetorps fattigkassas utlånta medel 1810-1821 och över Baltaks fattigkassas utlånta medel 1813-1821. Series pastorum 1483-1930 och series comministrorum 1669-1935. 
- [H0003]1747 – 1758Ingår i C: 2. Inventarieförteckning för kyrkan 1747 med tillägg t.o.m. 1758. 
- [H0004]1833 – 1869Ingår i Baltak L I aa: 5. Inventeringsprotokoll för pastoratet 1833 och 1834. Visitationsprotokoll för Acklinga pastorat 1835 och 1863 med arkivförteckning 1863. Inventarieförteckning 1869. Protokoll vid revision av pastoratets kassor 1843 och 1847.