Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Acklinga kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11634 – 1837Bunt. Anteckningar om prästgården påbörjade av kyrkoherde Unginus (tillträdd 1634). Handlingar och akter i avskrift rörande Acklinga enskifte och de delar därav, som röra prästgårdstorpen 1806-1808. Bytesbrev å kapellansbostället Hästhagen/Hästholmen i Agnetorps socken emot hemmanet Slotterna i Baltaks socken 1828. Besiktningshandlingar rörande prästgårdstaket 1830. Redovisning av uppburna medel till reparationer i Acklinga prästgård 1833-1834. Utdrag ur indelningsrullan vid extra rotering 1833. Avhysning av hemmanet Slotterna 1834. Böter för åverkan å prästgårdsskogarna 1834. Syner å Acklinga prästgård 1834 och 1840. Handlingar rörande reparation av Acklinga prästgård 1835. Protokoll 1836-1837 rörande utstakning av rågångar omkring ägorna till prästgården, med arvodesuträkning. Odaterad förteckning över hemman i pastoratet skyldiga att deltaga i prästgårdsbyggnad. Häri även landshövdingeämbetets i Skaraborgs län och Skara domkapitels utslag rörande en föreslagen sammanbyggnad av Acklinga, Agnetorps och Baltaks kyrkor 1824. Två yttranden angående kyrkobygget i Agnetorp från församlingsbor 1836 och 1838. Protokoll vid kyrkväktareval 1855. 
- [H0001]1660,odatIngår i C: 1.
Odaterad antecknning rörande kyrkogärdet m.m. Beskrivning av prästgårdens jord 1660.
 
- [H0002]1758 – 1776Ingår i C: 2. Inventarieförteckning för prästgården 1758. Auktionsprotokoll angående kyrkans utjord 1760. Syneprotokoll över prästgården 1774 och 1776.