Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Agnetorps kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1632 – 1776Ingår i L I aa:2. Anteckningar om kyrkostapelns byggande 1632, anteckn. om reparationer av kyrkan och inventarierna 1758-1776, kyrkobalkslängd 1773. 
- [H0002]1765 – 1773Ingår i Acklinga C:2. Bänkdelningslängd 1765, kyrkobalkdelningslängd 1773. 
11821 – 1841Kartong. Förteckn. över matlagen från Agnetorps och Baltaks socknar vid kyrkobygget u.å., fört. på spån för kyrkotakets täckning 1821, fört. på hemman skyldiga till kyrkokörslor 1835, kontrakt vid brytande av sten till kyrkobygget 1840, kostnadsförslag till ny kyrkobyggnad för Agnetorp och Baltak 1836. Brukspatron Härstadius besvär över byggandet av materialhus 1835, byggnadskontrakt 1837, dagsverkslistor u.å., utgifter för kyrkobyggnaden 1830, 1840, handl. ang. orgelverk 1840, 1841, kontrakt ang en glob av valsad koppar till Agnetorps och Baltaks kyrka. Häri även ansökningshandl. till ledig klockaresyssla 1835, synehandl. å Ödbogården 1839. För Baltak: Anders Jonssons och Kirstin Andersdotters donationsbrev till Baltaks kyrka 1806. Lagmansrättens utslag ang. Hyltagården 1819-1821, synehandl. å Hyltagården 1819, 1824, 1827, 1832. Syneinstrument å Köttorp 1823, 1827, 1831, häradsrättens utslag ang. lövtäkt å Kötttorp 1824, synehandl. å Haggården 1835, prot. vid försäljning av inventarierna i Baltaks kyrka 1839, förlikningsbrev ang. Hyltagården 1843. Häri även skrivelse ang. kollekt för kyrkobyggnad Agnetorp 1824, Baltak 1827, socken- och gällstämmoprot. 1822-1828 spr. år, handl. ang. brandstodskassa 1779, revision av kyrkoräkenskaper 1831-1842, Enskilda sockenkassans anotationsbok 1836-1847 samt Baltak sockenstämmans protokoll och handlingar 1823-1839 och kyrkorådsprotokoll 1836. 
- [H0003]1823 – 1838Ingår i Acklinga O II:1. Landshövdingeämbetets i Skaraborgs län och Skara domkapitels utslag 6 juni 1823 ang. föreslagen sammanbyggnad av Acklinga, Agnetorps och Baltaks kyrkor, synehandl. för Acklinga, Agnetorps och Baltaks kyrkor 1824, två yttranden från församlingsbor ang. kyrkobygget i Agnetorp 1836, 1838. 
- [H0004]1841 – 1843Ingår i Acklinga K I:5. Handl. ang. nya kyrkan.