bild
Serie

Skrivelser, resolutioner m.m.

Billingsfors kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se även: SE/GLA/13500/J/1 
11758 – 1764Utdrag ur domkapitlets i Karlstad protokoll 1758 20/10 ang. Gudstjänsten vid Billingsfors bruk, 1764 15/6 och 10/7 ang. Billingsfors bruksförsamlings omfattning (2 ex.) avskrifter av Kungl. Maj:ts resolution 1761 14/10 ang. anläggning av Billingsfors kyrka och skola. 
Se: SE/GLA/13025/K I/11758 – 1860Omfattar utdrag ur Karlstads Konsistorie protokoll 1758 och 1764, Kungl. Maj:ts nådiga resolution angående Billingsfors bruks kyrkas upprättande 1761, avskrift av prot. för landskansliet i Vänersborg ang. prästerskapets avlöning 1794, samt historik över Billingsfors bruks anläggning och senare skedda förändringar, jämte dagbok för kyrkan 1763-1860. 
Se: SE/GLA/13025/C/21777Finnes 1777 14/2.
Avskrift av Kungl. Maj:ts utslag rörande tillåtelse för brukspatron C.T. Uggla att ingå äktenskap med Eleonora Uggla.