bild
Serie

Sockenstämmans protokoll och handlingar

Billingsfors kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11764 – 1792Spridda år. Häri även skolordning 1763 2/12, Utdrag ur Karlstads Konsistorie prot. 1758 20/10 och 1764 15/6, 10/7, prostförättning 1770 4/6, med hänvisning samma dag, biskopsvisitationsprotokoll 1792 27/9, prostförrättning med inventarium 1795 15/8, prostvisitationsprotokoll med inventarium 1798 7/9, prostförrättning med inventarium 1807 24/3, D:o 1821 8/5, avslutning av 1831 års inventarium, Kungl. Maj:ts nådiga resolution ang. Billingsfors bruks kyrkas upprättande 1761 14/10, bänkdelningslängd 1767 1/2, avskrift av protokoll för landskansliet i Vänersborg ang. prästerskapets avlöning 1794 12/2, historik över Billingsfors anläggning och senare skedda förändringar samt dagbok för kyrkan 1763-1860, Kyrkojournal 1763-1764, D:o 1764-1770, D:o 1771-1772, dagbok för kyrkan, forts. fr. sid. 30. Häri även donation till skolan 1828, biskopsvisit.prot. inventarium, med avslutning 1837 1/11, ofullständig förteckning över i volymen ingående avskrifter samt ett löst ark, innehåller en längre bön. 
21798 – 1824Häri även kyrkorådsprotokoll 1824. 
31825 – 1863Häri även kyrkostämmoprotokoll 1863-1867, kyrkorådsprotokoll 1826-1862 samt skolrådsprotokoll 1868.