bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Fröskogs kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1991Registerkort gallras senast tre månader efter det att den registerade utträtt ur Svenska kyrkan eller av annat skäl inte längre tillhör församlingen, RA-MS 1997:65.
Kortlåda. Fr o m 1991-07.