bild
Serie

Skolrådets handlingar

Fröskogs kyrkoarkiv

Serien i boxar om ej annat anges.

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13135/E/11860 – 1870Skolmatrikel. Lucka 1869. 
Se: SE/GLA/13135/H I/11873 – 1883Förteckning över småskolebarn 1873 samt formulär med uppgift om folkundervisningen 1883. 
11863 – 1868Inbunden. Inskrivnings- och huvudbok. 
21884 – 1893Inbunden. Dagbok för Fröskogs folkskola. 
31898 – 1920Diverse handlingar 1898-1913, Statistik 1917-1920. Häri även arkivförteckning u.å. 
41884 – 1940Bunt. Undervisningsstatistik. 
51860 – 1937Ansökningshandlingar till lärartjänster, änke- och pupillkassa och skrivelser. 
61918 – 1939Handlingar rörande skolbygge, skrivelser mm. Innehåller ritningar. 
71919 – 1940Statsbidragsrekvisitioner. 
81934 – 1938Skrivelser och cirkulär. 
91939 – 1940Skrivelser och cirkulär. 
101941 – 1942Skolstyrelsens handlingar, ansökningshandlingar, skrivelser och cirkulär.