bild
Serie

Kyrkokassans räkenskaper

Fröskogs kyrkoarkiv

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13135/C/11745 – 1754Inkomst- och utgiftsspecial några anteckningar. Spridda år. 
Se: SE/GLA/13135/F/11861Gåva till kyrkan 1861 2/6. 
11728 – 1862Inbunden. Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1728-1792, stolrumslängd 1730 16/12 samt kyrkobalkslängd u.å. 
21728 – 1819Häfte i bunt. Inkomstspecial 1729-1819, utgiftsspecial 1728-1742. Spridda år. Häri även räkenskaper för fattigvård 1729-1819 spridda år, håvpengar 1729-1819, bibliotekskassan 1864 samt förteckning över utlånade böcker 1798-1809 spridda år. 
31819 – 1873Inbunden. Inkomstspecial. Häri även räkenskaper för fattigkassan. 
41863 – 1901Inbunden. Huvudräkenskaper. 
51902 – 1918Inbunden. Häri även räkenskaper för Nattvardsbarnens fond och Gradmanska gravfonden samma år. 
61910 – 1927Inbunden. Kladd. 
71919 – 1938Special. Häri även räkenskaper för Haggrenska gravfonden 1922-1927, för Nattvardsbarnens fond till 1923 och Gradmanska gravfonden till 1927, Gustafssonska gravfonden 1923-1927, Sahlinska gravfonden 1926-1927, Fröskogs sockens gravfond 1928-1938, skogsaccisfonden 1930-1938 samt Fröskogs kyrkogårds grusfond 1933-1938. 
81938 – 1954Special. Häri även räkenskaper till Fröskogs kyrkogårdsgrusfond samma år. 
91955 – 1958Kassabok. Häri även räkenskaper till Fröskogs kyrkogårdsgrusfond samma år. 
101959 – 1963Kassabok. 
111964 – 1969Kassabok. 
121969 – 1974Kassabok. 
131975 – 1983Kassabok. 
141984 – 1988Dagbok. 
151988 – 1991Dagbok. 
161988Bokslutshandlingar och verifikationer. 
171992 – 1996Dagbok. 
181994 – 1995Bokslutshandlingar och verifikationer. 
191996 – 1997Bokslutshandlingar och verifikationer. 
201998Bokslutshandlingar och verifikationer. 
211999Bokslut och datalistor. 
221999Bokslutshandlingar och verifikationer..