bild
Serie

Kyrkokassans räkenskaper

Fröskogs kyrkoarkiv

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
21728 – 1819Häfte i bunt. Inkomstspecial 1729-1819, utgiftsspecial 1728-1742. Spridda år. Häri även räkenskaper för fattigvård 1729-1819 spr. år, håvpengar 1729-1819, bibliotekskassan 1864 samt förteckn. över utlånade böcker 1798-1809 spr. år. 
11728 – 1862Inb. Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1728-1792, stolrumslängd 1730 16/12 samt kyrkobalkslängd u.å. 
- [H0001]1745 – 1754Ingår i C I : 1. Inkomst- och utgiftsspecial några anteckningar. Spridda år. 
31819 – 1873Inb. Inkomstspecial. Häri även d:o för fattigkassan. 
- [H0002]1861Finnes 1861 2/6.
Ingår i F I: 1. Gåva till kyrkan.
 
41863 – 1901Inb. Huvudräkenskaper. 
51902 – 1918Inb. Häri även räkenskaper för Nattvardsbarnens fond och Gradmanska gravfonden s.å. 
61910 – 1927Inb. Kladd. 
71919 – 1938Special. Häri även räkenskaper för Haggrenska gravfonden 1922-27, för Nattvardsbarnens fond till 1923 och Gradmanska gravfonden till 1927, Gustafssonska gravfonden 1923-27, Sahlinska gravfonden 1926-27, Fröskogs sockens gravfond 1928-38, skogsaccisfonden 1930-38 samt Fröskogs kyrkogårds grusfond 1933-38. 
81938 – 1954Special. Häri även räkenskaper till Fröskogs kyrkogårdsgrusfond s.å. 
91955 – 1958Kassabok. Häri även räkenskaper till Fröskogs kyrkogårdsgrusfond s.å. 
101959 – 1963Kassabok 
111964 – 1969Kassabok 
121969 – 1974Kassabok 
131975 – 1983Kassabok 
141984 – 1988Dagbok 
161988Bokslutshandlingar och verifikationer. 
151988 – 1991Dagbok 
171992 – 1996Dagbok 
181994 – 1995Bokslutshandlingar och verifikationer. 
191996 – 1997Bokslutshandlingar och verifikationer. 
201998Bokslutshandlingar och verifikationer. 
211999Bokslut och datalistor 
221999Bokslutshandlingar och verifikationer.