bild
Serie

Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård

Fröskogs kyrkoarkiv

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13092/K I/21725Synehandling 1725 30/8. 
Se: SE/GLA/13135/L I a/11730 – 1800-talStolrumslängd 1730 16/12.
Kyrkobalkslängd u.å.
 
Se: SE/GLA/13135/K I/11777 – 1822Husesyn 1777 21/10.
Stolrumslängd.1822 6/12.
 
11777 – 1841Bunt. Syneprotokoll m.m. 1777-1841 spridda år samt 1824-1836 handlingar angående komministerbostället Lilla Strand med karta över nyodlingen. 
Se: SE/GLA/13135/N/11799 – 1835Spridda år. Förteckning över försålda överloppssaker 1799-1800, stolrumslängd 1822 6/12, ämbetsberättelse 1825 26/10 samt kyrkobalkslängd 1835 28/6. 
Se: SE/GLA/13135/A I/51800-talStolrumslängd u.å. 
Se: SE/GLA/13135/A I/61800-talStolrumslängd u.å. 
Se: SE/GLA/13135/K I/21835Kyrkobalkslängd 1835 28/6. 
Se: SE/GLA/13319/O III/11866 – 1893Spridda år. Handlingar angående pastors löneförmåner 1866 och 1874 samt pastors ämbetsberättelse 1893. 
21868, 1874Protokoll vid stängseldelning. 
Se: SE/GLA/13135/K I/41878 – 1917Handlingar rörande Lilla Strand. Spridda år. 
Se: SE/GLA/13135/K III a/21883 – 1919Protokoll över avsyning av kyrkogårdsporten 1883. Handlingar rörande komministers löneförmåner 1886-1914 samt handlingar rörande pastors tjänsteresor 1918-1919. 
31901 – 1964Transumt av J. Danielsson testamente för nybyggnad av kyrka och reglemente för Danielssonska fonden 1901, handlingar rörande restaurering av Fröskogs kyrka 1919-1922, handlingar angående kyrkans orgel 1920-1958, handlingar angående utvidgning av kyrkogården 1929-1930, kyrkans försäkringsbrev 1936-1962, handlingar rörande kyrkans värmeledning 1936, handlingar rörande gravkapell 1939-1948, handlingar angående springbrunn vid Östra kyrkogården 1950, abonnemangshandlingar för kyrka 1964, handlingar angående ny orgel 1956, ansvarighetsförsäkring avseende kyrkogård 1957, handlingar angående ytterbelysning vid Fröskogs kyrka 1948-1960, handlingar angående avlopp från Fröskogs kyrkogård 1961. 
41962 – 1989Gravvårdar, handlingar angående kyrkogårdsutvidgning 1967. 
51964 – 1997Handlingar angående åskskydds- och elljusanläggning till kyrkan. Handlingar angående renovering av Fröskogs kyrka 1996-1997.