bild
Serie

Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård

Fröskogs kyrkoarkiv

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1725Finnes 1725 30/8.
Ingår i Edsleskog K I: 2. Synehandling.
 
- [H0002]1730Finnes 1730 16/12.
Ingår i L I a: 1. Stolrumslängd.
 
- [H0003]1777Finnes 1777 21/10.
Ingår i K I: 1. Husesyn.
 
11777 – 1841Bunt. Syneprotokoll m.m. 1777-1841 spr. år samt 1824-1836 handl. ang. komministerbostället Lilla Strand med karta över nyodlingen. 
- [H0004]1799 – 1835Ingår i N: 1. Spridda år. Förteckn. över försålda överloppssaker 1799-1800, stolrumslängd 1822 6/12, ämbetsberättelse 1825 26/10 samt kyrkobalkslängd 1835 28/6. 
- [H0005]1800 – tIngår i A I: 5. Stolrumslängd u.å. 
- [H0006]1800 – tIngår i A I: 6. Stolrumslängd u.å. 
- [H0007]1800 – tIngår i L I a: 1. Kyrkobalkslängd u.å. 
- [H0008]1822Finnes 1822 6/12.
Ingår i K I: 1. Stolrumslängd.
 
- [H0010]1835Finnes 1835 28/6.
Ingår i K I: 2. Kyrkobalkslängd.
 
- [H0009]1866 – 1893Ingår i Laxarby O: 1. Spridda år. Handl. ang. pastors löneförmåner 1866 o. 1874 samt pastors ämbetsberättelse 1893. 
21868, 1874Protokoll vid stängseldelning. 
- [H0012]1878 – 1917Ingår i K I: 4. Handl. rör. Lilla Strand. Spr. år. 
- [H0011]1883Ingår i K III a: 2. Protokoll över avsyning av kyrkogårdsporten. 
- [H0013]1886 – 1919Ingår i K III a: 2. Handl. rör. komministers löneförmåner 1886-1914 samt handl. rör. pastors tjänsteresor 1918-1919. 
31901 – 1964Transumt av J. Danielsson testamente för nybyggnad av kyrka och reglemente för Danielssonska fonden 1901, handl rör restaurering av Fröskogs kyrka 1919-1922, handl ang kyrkans orgel 1920-1958, handl ang utvidging av kyrkogården 1929-1930, kyrkans försäkringsbrev 1936-1962, handl rör kyrkans värmeledning 1936, handl rör gravkapell 1939-1948, handl ang springbrunn vid Östra kyrkogården 1950, abonnemangshandlingar för kyrka 1964, handl ang ny orgel 1956, ansvarighetsförsäkring avseende kyrkogård 1957, handl. ang. ytterbelysning vid Fröskogs kyrka 1948-1960, handl. ang avlopp från Fröskogs kyrkogård 1961. 
41962 – 1989Gravvårdar, handl ang kyrkogårdsutvidgning 1967. 
51964 – 1997Handl rör åskskydds- och elljusanläggning till kyrkan. Handlingar angående renovering av Fröskogs kyrka 1996-1997.