Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skolrådets protokoll och handlingar

Gullholmens kyrkoarkiv

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13376/K II/5Protokollshandlingar 
- [H0007]1922 – 1932Ingår i K III: 1 
- [H0001]1843 – 1866Ingår i Morlanda K IV: 1. Dom-
kapitlets resol. 1843 rör. skol-
inrättning, domkapitlets utslag 1843 å besvär över indelning till skoldistrikt, skolreglemente 1848 samt avskrift av K. brev 1866 rör. uppförande av nya skolhus.
 
- [H0002]1847 – 1882Ingår i Morlanda K IV: 2. Hand-
lingar spr. år.
 
11853 – 1878Bunt. Handlingar ang. skollärare- och klockaretjänsten 1853-1855, 1858, 1865, till skolläraretjänsten 1878. 
- [H0003]1862 – 1866Ingår i Morlanda K III: 1. För-
teckning på skolrådsledamöter.
 
- [H0004]1864 – 1866Ingår i M: 1. Handlingar rör. skolläraretjänsten. 
21864 – 1879Bunt. Protokoll och handlingar, spr. år. 
- [H0005]1878Ingår i K II: 1. Protokoll 6/9. 
31873 – 1952Kart. Handl. ang. skolhus o lärarbostäder, ansökningshandl.,
avstyckning 1946 m.m.
 
41877 – 1951Kart. Statistik 1877, 1889-1945,
läroplaner, reglementen, ordningsstadga, lärarmatrikel, avlöningsjournal 1943-46.
 
51898 – 1952Kart. Statsbidragsansökningar. 
- [H0006]1917 – 1951Ingår i Morlanda K IV: 11. För-
teckningar över skolpliktiga barn 1917-39, 1940-47, fortsätt-
ningsskolpliktiga 1926-41,
1941-51.
 
61932 – 1946Inb. Protokoll.