Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar rörande kyrklig jord och kyrkliga fastigheter

Lundby kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11862 – 1941Handlingar rörande vassmark tillhörigt kyrkoherdebostället 1862-1924, arrendekontrakt 1880-1941, dödade försäkrings- handlingar 1868-1940 
21884 – 1958Dödade inteckningar 1909, expropriationmedel 1911-1941, församlingshus 1924-1925, jordavsöndring 1943,1946,Lundby prästgård: ekonomiska besiktningar 1884-1948, av- och tillträdessyner 1891-1932, reparation 1951, diverse handlingar 1951-1958 
31912 – 1953Lundby komministerbostad 1912-1937, Tolereds komminister- bostad 1951-1953 
41915 – 1959Brämaregårdens komministerbostad 1915-1959, Rambergsstadens kom- ministerbostad 1952, prästgården 1975-1976 
51959 – 1962Lundby pastorsexpedition