Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga församlingens handlingar och handskrifter

Lundby kyrkoarkiv

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11886 – 1970-talDiverse tryck, klipp och andra handlingar rörande kyrkor och församling 
21909Diverse handlingar rörande Lundby i allmänhet och kyrkan i synnerhet 
3u.å.Lundby och Tuve församlingar före 1860 - genealogiska anteckningar 
41885 – 1995Namnlängd upprättad av prosten Rydholm 1864-1910, handlingar rörande yttre hemmanens förening med Lundby 1885 samt historik m.m. över Lundby skifteslag 1949, redogörelser över uppbörden av pastoralier och prästskatt samt kyrkoutskylder, avkortnings- längder 1921-1930, beskrivningar till förslag om ny kyrka 1994 med byggnadslovsritningar (9 blad) 1995 
51930 – 1977Diabilder (37 st) 6x6 från restaureringen av gamla k:an 1930-talet, kassettband: intervju med fröken Kleberg om Lundby gamla prästgård 1977, kyrko herde D. Sellbergs installation u.å., församlingsafton 1977, ung- domskören samt tal av biskop Giertz 1973, anskedspredikan av komminister V. Ivarsson 1972, avskedsfest för komminister A. Olofsson och diakon E. Larsson 1974, avtackning av försångare R. Mattsson 1975, Sigrid Oscaria Johansson, född 810720, berättar vid sin 95 årsdag om sitt liv och om Lundby 1977 
6u.å., – 1986Handlingar rörande efterforskningar om ihreska gravkoret 1975, tal m.m. vid skolavslut- ningar 1938-1961, fotoalbum: Till Lundby församling i Göteborg ber vi genom dessa anspråkslösa bilder få framföra vårt varma tack för all kärleksgärning från Gatumissionen i Åbo u.å., förteckning över sjukbesök (diakoni) 1953, foton m.m. u.å.-1986.
Häri även protokoll och handlingar för Lundby kyrkokår 1981-1985
 
7u.å., – 1997Foton, historik, tryck, målning på trä angående församling och kyrka 
81952 – 1999Församlingsblad