Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar till allmänt diarium (icke utgallringsbara)

Länsstyrelsen i Gotlands län, Landskansliets arkiv

Handlingarna är diarieförda i serie B XV Serien är kapslad

 Volymer (77 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [R6432]Beteckningarna nedan avser diariegrupperna för ifrågavarande handlingar 
11953I A2, I A4, I A9, I B9, I K1, I K9, I P1, I P2, I P9, I T1, I T2, I T9, I U9. Häri även handlingar med ofullständiga diariebeteckningar 
21953I L1, I L2, I L4, I M9, I N9 
31953II A2, II A3, II A5 
41953II A112, II A9, II B, II C, II L 
51953II Ö53, III B9 
61953III B9, III C2, III C4, III C5, III C9, III D, III E14, III E19, III E22, III E29, III G1, III G2 
71953III G2, III G42 (utgallringsbar men kvarstår på begäran av länsarkitekten), III G9, III H, III L, III N, III Ö 
81953 – 1954IV Ö, IV Ö2, IV Ö3, IV Ö9 1953, I A2, I A4 1954 
91954I A4, I A9, I B9, I K1, IK9 
101954I L1, I L2, I L3, I L4 
111954I M9 
121954I N9, I P1, I P9, I S, I T, I Ö 
131954II A112, II A2, II A3 
141954II A5, II A9 
151954II B, II C, II J9, II L, II Ö 
161954II Ö, III B9, III C5, III C9, III C12, III D, III E14, III E19, III E22, III E29 
171954III G1, III G2 
181954III G2, III G9, III H, III J, III K, III L, III M, III N 
191954III Ö, IV Ö1, IV Ö2, IV Ö3, IV Ö9 
201955I A2, I A4, I A9, I B9, I K1, I K9 
211955I L1, I L2, I L3, I L4 
221955I L4, I M9, I N9, I P1, I P9, I T1, I T2 
231955II A112, II A3, II A5, II A9, II B, II C, II F, II J 
241955II Ö-2-74 
251955III B9, III C1, III C2, III C4, III C5, III C9, III D, III E14, III E19, III E22, III E29, III G1 
261955III G2-1-10 
271955III G2, III G9, III H 
281955III K, III L, III M, III Ö, IV Ö2, IV Ö4 
291956I A2, I A4, I A9, I B9, I K1, I K9, I L1, I L2, I L32, I L41, I M9, I P9 
301956I T1, I T2, I T9, I Ö9 
311956II A112, II A2, II A3, II A9, II B, II C, II F, II J9, II K9 
321956II G-1-55 
331956II Ö-3-64 
341956III B9, II C9, III D 
351956III E14, III E19, III E22, III G1, III G2 
361956III G2 
371956III G9, III H, III K 
381956III M, III N, III Ä, III Ö, IV Ö2, IV Ö4, IV Ö9 
391957I A2, I A4, I A9, I B9, I C, I D, I E, I H, I J, I K1 
401957I K9, I L1, I L2, I L32, I L41, I L42 
411957I M1, I M9, I O1, I R, I S, I P1, I P9 
421957I T1, I T2, I Ä, I Ö1, I Ö9 
431957II A2, II A3, II A5, II A9 
441957II B, II F, II G 
451957II G, II J9, II K9, II Ö 
461957II Ö 
471957III B2 1-70 
481957III B2 71-135 
491957III B2 136-215 
501957III B2 216-274 
511957III B9 
521957III C5, III C9, III D, III E14, III E19, III E22, III F 
531957III G1, III G2, III G9, III H 
541957III G42 (utgallringsbar men kvarstår på begäran av länsarkitekten) 
551957III J, III K, III M, III N, III O, III Ä, III Ö, IV E, IV H, IV Ä, IV Ö2, IV Ö3, IV Ö4, IV Ö9 
561958I A2, I A4, I A9, I B2, I B9, I C, I D, I E 
571958I E, I F, I G 
581958I H, I J, I K, I K9, I L1, I L2, I L32, I L41, I L42 
591958I M1, I M9, I N9, I O1, I P2, I P9, I R, I S 
601958I T1, I T2, I T9, I U, I Ä, I Ö1 
611958I Ö9 1-110 
62195811 A2, II A3, II A5, II A9, II B, II C, II E 
631958II G, II H, II J9, II K9, II Ö 
641958II Ö 33-77 
651958III B2 1-50 
661958III B2 51-100 
671958III B2 102-150 
681958III B2 151-200 
691958III B2 201-263 
701958III B9 
711958III C2, III C9, III D, III E19, III E22, III E29, III F, III G1, III G2 
721958III G2, III G41, III G42, III G5 
731958III G9, III H, III J 
741958III J, III K, III L, III M, III N 
751958III N, III O, III Ö, IV E, IV H, IV Ä, IV Ö1, IV Ö2, IV Ö3, IV Ö4, IV Ö9 
761958III Ä7 ang 1954 års ö-utredning