Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Visitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar

Norra Åsarps kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
8Inventarieförteckningar för pastoratets kyrkor 1975-1978, arkivförteckningar för pastoratet 1999, kyrkobokföringsdiarium 1981-1991 
- [H0001]1716 – 1737Ingår i C: 1. Visitations-
protokoll.
 
- [H0002]1739 – 1758Finnes 1739, 1758.
Ingår i L I: 1. Visitations-
protokoll och inventarieför-
teckningar.
 
- [H0003]1739 – 1760Ingår i L I: 2. Visitations-
protokoll och inventarieför-
teckningar.
 
- [H0004]1758 – 1820Ingår i K I: 2. Visitations-
protokoll och inventarieför-
teckningar.
 
11828 – 1881Inb. Visitationsprotokoll och inventarieförteckningar.
Omf. past.
 
21887 – 1968Arkivförteckningar, omf. pastoratet 
31906 – 1976Leveransförteckningar, skrivelser från Landsarkivet, inspektions- och inventeringsprotokoll 1906-1976, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1907-1940 
41907 – 1979Inventeringsprotokoll, förteckning över historiskt värdefulla föremål i kyrkan, visitationshandlingar och protokoll, inventariebok för kyrkan 
51913 – 1966Ämbetsberättelser 
61946 – 1999Inventarieförteckningar för kyrkorna i pastoratet 1946-1978, arkivförteckningar för pastoratet 1968-1999 
71966 – 1999Ämbetsberättelser 1966-1990, kyrkostatistik spridda år 1980-1999 för pastoratet, inspektionsprotokoll, inventeringsinstrument