bild
Serie

Skolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet

Norums kyrkoarkiv

1903-1944 ingår i kommunens arkiv

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1859 – 1864Finnes 1859, 1863-1864.
Ingår i Ödsmål K IV: 1. Skolmatriklar, 2 hft.
 
- [H0002]1862 – 1895Ingår i Ödsmål K IV: 2. Protokoll. 
11862 – 1898Inteckningshandlingar samt skolstatistik 1805-1895. 
- [H0003]1867 – 1898Ingår i Ödsmål K IV: 1. Protokollsbilagor. 
21881 – 1898Handlingar ang. planerad småskolebyggnad 1881 samt förteckning över skolbarn 1896-1898. 
31889 – 1931Undervisningsstatistik 
41896 – 1920Folkskolestyrelsens pensionsuppgifter 
51897 – 1930Ansökan om understöd för lärarlöner, skolreglementen, domkapitelsutslag, plats och tid för kyrkostämman 1922. Meddelande från folkskoleinspektören 1911. Häri även delegationsprotokoll 1999 
- [H0004]1898 – 1911Ingår i K III a:3. Protokoll 
61899 – 1902Förteckning över skolpliktiga barn 
71903 – 1917Förteckning över skolpliktiga barn 
- [H0005]1911 – 1924Ingår i K III a:4. Protokoll 
- [H0006]1916 – 1930Ingår i O I a:1. Handlingar angående skolhemmet 
81920 – 1942Liggare över befattningshavare med pensionsrätt 
91922 – 1935Förteckning över fortsättningsskolpliktiga barn 
- [H0007]1925 – 1931Ingår i K III a:5. Protokoll