bild
Serie

Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård

Norums kyrkoarkiv

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1691 – 1753Ingår i Norum C: 1. Bänkrumslängd och anteckningar om kyrkogårdsmurens delning 1691, protokoll ang. stoldelning 1753. 
- [H0002]1696 – 1826Ingår i Spekeröd O: 1. Förteckning över räntor och inkomster. 
- [H0003]1783 – 1785Ingår i Spekeröd K I: 2. Handlingar ang. reparation av kyrkan och klockstapeln. 
- [H0004]1806 – 1814Ingår i Spekeröd O: 1. Uppbördslängder över pastoralier. 
11820 – 1894Handlingar enl. i bunten inneliggande specifikation. 
21844Ritning till utvidgande av Norums kyrka. Författad 1844 av F. W. Gerss. Godkänd av Kungl. Överintendentsämbetet den 23 februari 1844 och fastställd av Kungl. Maj:t. Ritningen delad i 2 blad. Ser. A. 31,4 x 47,8 cm och 31,6 x 47,8 cm. Lagd till kartsamlingen A 1424-1425. 
- [H0005]1847 – 1901Ingår i Ödsmål O: 2. 
31904 – 1905Förslag till landsvägsomläggning vid Grönalund i Norums socken av Inlands Nordre härad och Bohus län, i samband med järnvägsbygget Göteborg-Uddevalla-Strömstad. 1904-1905. Ser. A. 37,5 x 52 cm. 
41904 – 1905Förslag till landsvägsomläggning vid Kåkenäs i Norums socken av Inlands Nordre härad och Bohuslän, i samband med järnvägsbygget Göteborg- Uddevalla-Strömstad. 1904-1905. Ser. A. 48 x 50 cm. Lagda till kartsamlingen. 
51904 – 1905Förslag till landsvägsomläggning vid Nössenäs i Norums socken av Inlands Nordre härad och Bohus län, i samband med järnvägs- bygget Göteborg-Uddevalla- Strömstad 1904-1905. Ser. A. 50 x 64 cm. 
61904 – 1905Förslag till landsvägsomläggning vid Stenung i Norums socken av Inlands Nordre härad och Bohus län, i samband med järnvägsbygget Göteborg-Uddevalla-Strömstad 1904-1905. Ser. B. 53,5 x 93 cm. 
71904 – 1905Förslag till landsvägsomläggning vid Strandkärr i Norums socken av Inlands Nordre härad och Bohus län, i samband med järnvägsbygget Göteborg-Uddevalla-Strömstad 1904-1905. Ser. A. 52,5 x 73,5 cm. 
81904 – 1905Förslag till landsvägsomläggning vid Strand-Norum i Norums socken av Inlands Nordre härad och Bohus län, i samband med järnvägsbygget Göteborg-Uddevalla-Strömstad 1904-1905. Ser. A. 52 x 61 cm. 
91904 – 1905Förslag till landsvägsomläggning vid Stenung i Norums socken av Inlands Nordre härad och Bohus län, i samband med järnvägs- bygget Göteborg-Uddevalla- Strömstad 1904-1905. Ser. A. 51,5 x 52,5 cm.