Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skolrådets protokoll och handlingar rörande skolväsendet

Strömstads kyrkoarkiv

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
81893 – 1933Undervisningsstatistik, ansökningshandlingar 
71897 – 1931Statsbidragsansökningar, reglementen, utslag, skriftväxlingar, ansökningshandlingar, lönerekvisitioner m.m. 
91898 – 1927Förteckning över skolpliktiga barn 
101900 – 1916Protokoll 
111917 – 1931Protokoll 
11820 – 1867Bunt. Handlingar ang. Lancasterskolan 1820-1836, ang. Prins Carls Wäxelundervisningsskola 1835-1842, förteckningar över skolornas inventarier 1858-1864 (spridda år), handlingar ang. skolvisitationer, skolreglementen m.m. 1863, 1866-1867. 
21844 – 1867Inb. Protokoll. Med inkomna skrivelser. 
31861 – 1920Bunt. Statsförslag och revisionsberättelser för skolan 1861-1873, förteckningar över skolbarn spr. år 1863-1881, inventarieförteckningar för skolor u.å., 1895-1899, uppgifter om folkundervisning, 1865-1914 (lucka 1877-1880). uppg. rör. lärarnas pensioner och ålderdomsunderstöd 1876-1920, svar på utredningsfrågor ang. skolväsendet 1920. 
41867 – 1899Inb. Skolrådsprotokoll. 
51871 – 1915Kartong. Inkomna skrivelser m.m. 
61883 – 1897Inb. Förteckning över skolpliktiga barn.