Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skolrådets protokoll och handlingar rörande skolväsendet

Strömstads kyrkoarkiv

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
81893 – 1933Undervisningsstatistik, ansökningshandlingar 
71897 – 1931Statsbidragsansökningar, reglementen, utslag, skriftväxlingar, ansökningshandlingar, lönerekvisitioner m.m. 
91898 – 1927Förteckning över skolpliktiga barn 
101900 – 1916Protokoll 
111917 – 1931Protokoll 
11820 – 1867Bunt. Handlingar ang. Lancasterskolan 1820-1836, ang. Prins Carls Wäxelundervisningsskola 1835-1842, förteckningar över skolornas inventarier 1858-1864 (spridda år), handlingar ang. skolvisitationer, skolreglementen m.m. 1863, 1866-1867. 
21844 – 1867Inb. Protokoll. Med inkomna skrivelser. 
31861 – 1920Bunt. Statsförslag och revisionsberättelser för skolan 1861-1873, förteckningar över skolbarn spr. år 1863-1881, inventarieförteckningar för skolor u.å., 1895-1899, uppgifter om folkundervisning, 1865-1914 (lucka 1877-1880). uppg. rör. lärarnas pensioner och ålderdomsunderstöd 1876-1920, svar på utredningsfrågor ang. skolväsendet 1920. 
41867 – 1899Inb. Skolrådsprotokoll. 
51871 – 1915Kartong. Inkomna skrivelser m.m. 
61883 – 1897Inb. Förteckning över skolpliktiga barn.