Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Husförhörslängder

Uddevalla kyrkoarkiv

Serien i band

 Volymer (28 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se även: SE/RA/870001/2/14/951812 – 1834Alfabetiskt personregister till husförhörslängder. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/961835 – 1843Alfabetiskt personregister till husförhörslängder. 
11812 – 1814 
21813 – 1816Med summariska anteckn. ang. nattvardsgäster för Uddevalla och Bäve 1812-1816. 
31817 – 1825Del I. Med förteckning över beväringar samt statistiska anteckn. ang. folkmängden 1820. 
41817 – 1825Del II. 
51825 – 1834Del I. Med förteckning över adliga personer inom pastoratet. 
61825 – 1834Del II. 
71835 – 1843Del I. 
81835 – 1843Del II. 
91843 – 1850Del I. 
101843 – 1850Del II. 
111850 – 1859Del I. Sid. 1-477. Omfattar rotarna 1-13. Med prästbevis för den i Uddevalla boende delen av Bohusläns regementes musik 1858, förteckning över lösdrivare. 
121850 – 1859Del II. Sid. 1-470. Omfattar rotarna 14-18 samt 19 (Stadsfjället). Med längd över utpensionerade fattiga och utpensionerade barn. 
131859 – 1860Sid. 1-382. Omfattar rotarna 1-13. Med förteckning över lösdrivare, över Kampenhofs bolags fabriksarbetare samt över personal vid gasverket, kokhuset och färgeriet. 
141861 – 1865Del I. 
151861 – 1865Del II. 
161865 – 1870Del I. 
171865 – 1870Del II. 
181870 – 1877Rote 1-13. 
191870 – 1877Rote 14-19. Med förteckning över utpensionerade fattiga äldre s. 324-325, utpensionerade värnlösa barn s. 326, 327, 333, lösdrivare s. 328-332, lägenheterna på Stadsfjället. 
201877 – 1881Rote 1-13. 
211877 – 1881Rote 14-19. Med förteckning över mosaiska trosbekännare s. 363, utpensionerade äldre fattiga s. 364, värnlösa barn s. 365-367, vid församlingens slut s. 358-360, lägenheterna på Stadsfjället s. 370. 
221881 – 1889Rote 1-13. 
231881 – 1889Rote 14-19. Med förteckning över utpension. 
241890 – 1897Rote 1 - 13 
251890 – 1897Rote 14 - 15 
261890 – 1897Rote 16 - 19