bild
Serie

Verksamhetsregister

Glanshammars kyrkoarkiv

ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 somdel av det centrala kyrkodokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.