bild
Serie

Kartor och ritningar - Gällivare begravningsplats

Gällivare kyrkoarkiv

OVIh:1 och OVIh:4 i arkivkartong och OVIh:2 och OVIh:3 i kart- och ritningsarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11889 – 1964Förslag till utvidgning av Gellivare kyrkogård, odat.
Förslag till stenmur, inkörsportar och järngrindar kring utvidgningsområdet vid Gellivare begravningsplats, odat.
Förslag till utvidgning av Gellivare kyrkogård (äldsta delen). Ritning på väv, odat.
Karta över begravningsplatsen 1889. Samt utvidgningar till och med 1937. Utfärdade på väv 1949 av R Kempe.
Förslag till grindar. Ritade av E Lovén 1927.
Utvidgning 1937 fastställd av Kungl. Byggnadsstyrelsen 1937 och 1955.
Karta över Gällivare 14:2, begravningsplats, 1949.
Utvidgning 1937, område A och B.
Förslag till utvidgning av område C. Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut, 1950.
Bogårdsmur och grindar. Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut 1951-04-17.
Karta över Gellivare begravningsplats skala 1:2000, odat.
Förslag till nya grindar för gamla området. Alternativ 1 och 2, 1950.
Situationsplan.
Utvidgning av Gellivare begravningsplats. Arbetsritning, 1951.
Ändring av arbetsritning.
Arbetsritning med huvudmått.
Karta över Gellivare begravningsplats, efter utbyggnaden 1954. Skala 1:400. Original på väv av Arvid Johansson.
Förslag till utvidgning av område C och D.
Gravfältsindelning och gångar. Område C.
Förslag till planering, 1963.
Förslag till planering och plantering, del IV, 1964.
Förslag till planering och plantering, del II, 1964.
Förslag till planering och plantering, del III.
Info/
 
21896Indelning av begravningsplatsen. skala 1:400. Påtecknat godkännande av H Wennerström. Original och en kopia. 
31954Transparent ljuskopia på utbyggnad. Ritad av Arvid Johansson. Rullad.

Ritningar till vattenfontän saknas
Info/
 
41952 – 1962Rast- och redskapshus, odat.
Redskaps- och rastkur, 1952.
Ritning nr 332-2: Ekonomibyggnad.
Ritning nr 332-3: Ekonomibyggnad, sektion B-B.
Ritning nr 332-10: Dörrförteckning. Detaljer till YD 1.
Ritning nr 332-12: Fönster och fönsterbänk.
Ritning nr 332-13: Inredning, kontor och matrum.
Ritning nr 332-15: Takdetalj.
Ritning nr 6210: Ventilations- och sanitetsteknisk anläggning.
Ritning nr 070101: El-anläggningar.
Ekonomibyggnad med anvisningar till byggnadsstadgar.
Handlingar, se O I b: 1
Info/