Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bilagor till konfirmationsboken t o m 1967

Härlanda kyrkoarkiv

Gallrade enligt RA-MS 1997:65