Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga handlingar

Härlanda kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11920 – t - 1930-tHäften (6) med Oscar Gerhard Lundmarks anteckningar och klipp rörande provpredikningar, installationer, prästvigningar m m inom Starrkärr, Mölndal, Karl Johan, Kristine, Torsby försam-
lingar
 
2u.å."Så byggdes vår kyrka" 16 mm färgfilm med magnetiskt ljud.
Förvaras i klimatrummet på Arkivgatan.
 
3u.å., 1951 – 1974Fotografier u.å., diverse tryck 1951-1966, ljudband (1) med Helge Brattgårds predikan u.å., dia- bilder (6) från Björkekärrs k:a u.å., klipp mm 1951-1974.
Häri även donationshandlingar rörande brudkrona till Östra sjukhusets k:a 1983, kopior av ritningar till Göteborgskyrka 1944, handlingar rörande kyrkoherdeinstalationer 1951, 1971, 1976
 
41951 – 1999Diverse församlingsblad, församlingsblad (fåtal) för Gamlestadens församling 1938-1948 
51976 – 1995Kassettband (21), bland andra kkh Sven Malmstens installation, bibelhelg med biskop Gierts, Enandergården 25 år, diabilder från Sven Malmstens installation 1976