Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar

Härlanda kyrkoarkiv

 Ljudupptagningar (22 st)

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11920 – t - 1930-tHäften (6) med Oscar Gerhard Lundmarks anteckningar och klipp rörande provpredikningar, installationer, prästvigningar m m inom Starrkärr, Mölndal, Karl Johan, Kristine, Torsby försam-
lingar
 
2u.å."Så byggdes vår kyrka" 16 mm färgfilm med magnetiskt ljud.
Förvaras i klimatrummet på Arkivgatan.
 
3u.å., 1951 – 1974Fotografier u.å., diverse tryck 1951-1966, ljudband (1) med Helge Brattgårds predikan u.å., dia- bilder (6) från Björkekärrs k:a u.å., klipp mm 1951-1974.
Häri även donationshandlingar rörande brudkrona till Östra sjukhusets k:a 1983, kopior av ritningar till Göteborgskyrka 1944, handlingar rörande kyrkoherdeinstalationer 1951, 1971, 1976
 
41951 – 1999Diverse församlingsblad, församlingsblad (fåtal) för Gamlestadens församling 1938-1948 
51976 – 1995Kassettband (21), bland andra kkh Sven Malmstens installation, bibelhelg med biskop Gierts, Enandergården 25 år, diabilder från Sven Malmstens installation 1976