Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Hjälpregister mm

Uddevalla kyrkoarkiv

Serien i boxar

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11906 – 1961Uddevalla stads adresskalender 1943, 1947, Adressnummerförteckning över husen inom Uddevalla stad 1930, Adressnummerförteckningöver husen inom Uddevalla stadstull 1911, Adressnummerförteckning över husen å Norrtull och Elseberg inom Uddevalla stad 1918, Den nya indelningen och numrerinen af Uddevalla stad med underlydande område (3 ex) 1906, 2 blad med förteckning över de gamla rotarna, u.å., längd över gamla (1919-1924) och nya (1924-1934) kvartersnamn, u.å., adress till fastighet 1952-1960, register till omskrivningen av fastighetslängderna 1960-1961 
21973 – 1979Adressregister 1972, 1975, 1979 
31980 – 1986Adressregister 1980, 1986, stadsing. reg 1985, 1986 
41986 – 1991Adressregister med för hand införda ändringar 
51987 – 1989Korslistor för Uddavalla, Bäve och Lane-Ryr 1987, fastighetsförteckningar för dito 1989