Måndag den 18 januari kl. 16.30–19.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga kollekträkenskaper

Engelbrekts kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11919 – 1951Räkenskaper för av Kungl. Maj:t anbefallda kollekter. 
21929 – 1952Radiokollekter. Fr.o.m. 1925-04-05 sändes gudstjänster från Engelbrektskyrkan i radion. Radiolyssnarnas kollekter redovisades först i kollektboken, men fr.o.m. 1929 på en särskild lista och slutsumman redovisades i kollektboken, L IV b.

Ingen radiokollekt för 1948. Innehåller även brev från lyssnarna.
 
31941 – 1988Kollektböcker för kyrksalen i Ekhagen 1941-1988-01-31. Kollektböcker för Björkhövda gårdskyrka 1970-1986. 
41988 – 1999Kollektböcker för Ekhagen med även Björkhövda gårdskyrka.