Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga kollekträkenskaper

Engelbrekts kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11919 – 1951Räkenskaper för av Kungl. Maj:t anbefallda kollekter. 
21929 – 1952Radiokollekter. Fr.o.m. 1925-04-05 sändes gudstjänster från Engelbrektskyrkan i radion. Radiolyssnarnas kollekter redovisades först i kollektboken, men fr.o.m. 1929 på en särskild lista och slutsumman redovisades i kollektboken, L IV b.

Ingen radiokollekt för 1948. Innehåller även brev från lyssnarna.
 
31941 – 1988Kollektböcker för kyrksalen i Ekhagen 1941-1988-01-31. Kollektböcker för Björkhövda gårdskyrka 1970-1986. 
41988 – 1999Kollektböcker för Ekhagen med även Björkhövda gårdskyrka.