Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Räkenskaper för övriga ändamål

Hille kyrkoarkiv

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1772Räkenskapsanteckningar om "wendelsädsutmätningen"
Se K I: 1
 
- [H0002]1824 – 1858Kyrkobyggnadskassans inkomster
Se B: 1
 
- [K0001]1827 – 1829 
11831 – 1859Inb. Special med verifikationer för kyrkans ljuskassa.
Lev. 34/1967.
Inneh. även:
Special för kyrkokassan 1847-1860.
Special för fattigkassan 1851-1857.
Kollekträkenskaper 1851-1857. Special för lasarettsmedlen 1851-1857.
Inkomstspecial för kyrkobyggnadskassan 1851-1857.
Special för bibelkassan 1857-1860.
 
21835 – 1858Inb. Räkenskapsbok för sockenmagasinet.
Lev. 34/1967
 
- [H0003]1850 – 1869O. 1850-1869. Diverse räkenskaper
och ekonomiska handlingar m.m. (delvis odat.).
Se K I: 1
 
- [H0004]1851 – 1857Inkomstspecial för kyrkobyggnadskassan.
Se L V: 1
 
- [H0005]1857 – 1860Special för bibelkassan.
Se L V: 1
 
- [H0006]1857 – 1863Inkomstspecial för kyrkobyggnadskassan.
Se L I b: 13
 
- [H0007]1858"Kyrkoskuldens" konto i Mälarbanken.
Se L I b: 13.
Anm.: Denna "kyrkoskuld" synes ha legat utanför kyrkans normala låneverksamhet och har troligen samband med kyrkobygget 1858-1861.
 
- [H0008]1858 – 1863Kontobok för kyrkoskulden
Se L I b: 10
 
- [H0009]1859 – 1861Räkenskapsanteckningar för leveranser till kyrkobygget
Se L Ib: 14
 
- [H0010]1859 – 1876Kontobok för "kyrkoskulden"
Se L I b: 14
 
31860 – 1966Kontobok för bibelkassan 1860-1877
Räkenskaper; tornurskassan 1863-1877; värmeapparatskassan 1877-1885; kyrkogårdskassan 1879-1931; kyrkklockskassan 1884-1921; hundskattekassan 1902-1904
Kassabok för arrendeavgifter 1934-1966
Verifikationer för hundskattekassan 1887-1889, 1892-1896 och 1898-1899
 
- [H0011]1861 – 1872Räkenskaper över avgifter till ringaren.
Se L I b: 13
 
- [H0012]1862 – 1870Längder över uppbörd till täckande av kyrkoskulden.
Se K I: 1, L I b: 10
 
- [H0013]1863 – 1872Tornurskassans inkomster.
Se L I b: 13
 
- [H00014]1889 – 1906Special för hundskattekassan se L I b:17 
41932 – 1972Verifikationer Oslättfors kyrkokassa 1932-1944
Oslättfors kyrkliga frivilligkassas motbok 1935-1972
Kassabok för fondräkenskaperna 1935-1947
Frivilligkassans verifikationer 1936-1949
Kassabok begravnings- och kollektkassa 1938-1949
 
51941 – 1972Verifikationer till Per och Anna Perssons fond 1941-1955
Oslättforskyrkokassans räkenskaper (kassabok) 1944-1972
Räkenskaper för Hille frivilligkassa m. fl. 1946-1952
 
61948 – 1970Huvudbok Hille kyrkokassa, diverse kassor och fonder 1948-1957
Kassabok över; kyrkans restaurering, arrendebostaden, ekonomibyggnaden samt grundförbättringar 1954-1958
Kassaböcker för frivilliga församlingsverksamheten 1955-1970
 
71956 – 1989Deklarationer och räkenskapssammandrag för; Hille pastorat och församling, Forsbergska fonden m. m 1956-1989
Verifikationer för kyrkorestaurering 1963
Inköp av vin 1987
 
81975 – 1981Postgiroblanketter för Lutherhjälpen 
91981 – 1990Anteckningsblad för postgirokonto 1981-1985
Postgiroblanketter för Lutherhjälpen 1982-1990