Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga ämnesordnade handlingar

Thora Ohlssons personarkiv

Serien i arkivboxar.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11870t – 1897Anteckningsblock från Thora Olssons tid i Sverige de flesta från hennes utbildningar men även diktböcker med vänners dikter. 
21881 – 1946, odatSkolbetyg, arbetsintyg och referenser 1881-1919. Utmärkelse vid Lunds skridskoklubb 1888. Småtryck och lustifikationer från Silkesborgs vattenkuranstalt, spridda år 1890-1900. Handlingar rörande Svenska kyrkan i London, KFUK, svenska kolonin, Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, enstaka trycksak från Norska sjömanskyrkan 1899-1943, odat. Inbjudan till att se prinsbröllop 1923. Pass, identitetshandlingar, medlemskort och bräslekort 1913-1946, spridda år.
Handlingar rörande bildande av Thora Ohlssons Fund vid Svenska kyrkan i London 1942-1943, 1946. Svenska nyheter för sjömän med bihängande föredragsmanus 1943-1945 och odaterat. Handlingar rörande Thoras begravning 1946, med pressklipp. Transkriberad intervju med Thora Ohlsson, odaterad troligen från 1940. Efterfrågan av biografi och fotografi från Utlandssvenska museet i Göteborg, odaterat.
 
31900t – 1940tAnteckningsböcker från tiden i London, främst rörande Svenska kyrkan och resor. 
41912 – 1945,odatSpridda anteckningar 1912-1945 och odaterat. Handlingar från uppvaktningar vid födelsedagar 1928-1943, spridda år. Brev och telegram från födelsedagar återfinns även i serie E 1. Visitkort, odaterat. 
51930t – odatBok för anteckning av lägenhetshyra 1930-tal. Pappskyltar med texten Fröknarna Thora & Edla Ohlsson, Swedish Gymnastik & Massage, odaterade. Fem adressböcker och två böcker med födelsedagar, odaterade.