bild
Serie

Handlingar ordnade efter ämne

Fackskolan för huslig ekonomi

 Serier (21 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 1Handlingar rörande utbildningar 
F 2SchemanSerien förvaras i kartrum 112.
Scheman för provlektioner ligger i serie F 3 a.
 
F 3Handlingar rörande provlektioner 
F 4Handlingar rörande examensskrivningar och specialarbeten av studenter 
F 5Handlingar rörande examen 
F 6Betyg och intyg över studenter 
F 7Blanketter och formulär 
F 8Handlingar rörande personal 
F 9OlycksfallsförsäkringarOlycksfallsförsäkringar för elever och lärare 
F 10Handlingar rörande lokaler, mark och utrustning 
F 11Handlingar rörande skolans 50 års-jubileum 
F 12Undersökningar, utredningar och utprövningar 
F 13Handlingar rörande receptsamlingar och publicerade verkDe tryckta skrifterna ligger i serie L. 
F 14Handlingar rörande intäkter till skolan 
F 15Handlingar rörande elevers studiemedel 
F 16Kristidshandlingar 
F 17Yttranden över utredningar och betänkanden 
F 18Handlingar rörande föreningar, förbund o.dyl. 
F 19Handlingar rörande kongresser, sammanträden, möten o.dyl. 
F 20Handlingar rörande fackskolans historiaHela serien dateras ca 1897 - 1981. Dateringen mycket ungefärlig, mestadels odaterat material. Denna serie var i det ursprungliga arkivet kallad FIX:23a, b och c. Titeln för volym c löd "Arbeten för tryckning av fackskolan de första 50 åren. H. Lundh." Titeln för volym a löd "fackskolans historia" medan det på volym b endast var antecknat "se föregående kartong". Utifrån titlarna har bedömningen gjorts att materialet kan ha använts till boken "Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala 1895-1945", skriven av Herbert Lundh 1945. 
F 21Övriga ämnesordnade handlingar