bild
Serie

Rutinkorrespondens

Häradsskrivarens i Sandvikens fögderi arkiv

Serien har utgallrats med stöd av SFS 1953:716 med en gallringsfrist av 10 år.