Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skrivelser, resolutioner, utslag, memorial

Njutångers kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1717 – 1766spr år
Kungörelser
Se Enånger J I: 1
 
11819 – 1885Kapsel.
Skrivelser
Lev 81/1986
anm. med register
Inneh. även:
Visitationsprotokoll 1866
Brandförsäkringshandlingar för kyrkan 1856, för komministerbostället
1798-1900
spr år.
Synehandlingar för prästgården 1859, för komministerbostället
1867
Ägobyte mellan Boda by och komministerbostället 1867
Uddemantalskassans räkenskaper
1855-1889 spr år
 
- [H0002]1845Lasaretts- o. kurhusdirektionens
skrivelse ang föreskrifter för erhållande av läkarvård vid kurhus och
lasarett
Se Enånger H I: 1
 
- [H0003]1852Uppsala domkapitels skrivelse ang ändrad tid för passions-
o.
katekismipredikningar
Se Enånger H I: 1