bild
Serie

Protokoll ang skadad och förkommen materiel

Första livgrenadjärregementet

190-1924 Bundet tillsammans med utgående skrivelser, se serie B.