Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01. Gallringsbara

Mölleberga kyrkoarkiv

Gallringsbara bilagor till kyrkobokföringen 1991-07-01--1999. Serien utgallras med fem respektive tjugo års gallringsfrist enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.