bild
Serie

Historiska anteckningar och övrigt angående församlingen

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv

Större objekt förvaras i kart- och ritningsarkivet se NS-nummer i platskolumnen.

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11665 – 1669Handlingar angående Petter Hommans tvist. 
21669 – 1700Diverse handlingar rörande församlingen. 
31701 – 1737Diverse handlingar rörande församlingen bl.a. insamling till kyrkan 1730-talet. 
41732 – 1823Handlingar angående Ladugårdslands församlings fattighus. Med gulddragareåldermannen Johan Rymans testamente till förmån för församlingens fattighus. 
51738 – 1754Diverse handlingar rörande församlingen. 
61755 – 1819Diverse handlingar rörande församlingen. 
7odatDiverse handlingar rörande församlingen bl.a. handlingar rörande Olof Billings och Lars Spirings tvister samt en bänkordning. 
8odatInbunden bok med konstruktionsritningar på bl.a. broar. Proveniensen till församlingen är oklar, men bland lösa handlingar i boken finns namnet B. C. Malmberg (ansvarig för byggandet av kyrktornet på 1860-talet) jämför med O I a:6. För de lösa handlingarna se P II:11. 
9odatHistoriska anteckningar jämte avskrifter rörande Hedvig Eleonora församling och dess prästerskap. 
101816 – 1830Predikningar. 
111850 – 1941Handlingar rörande bl.a. äldre lånehandlingar 1850-1906, tidningsurklipp 1921-1923, församlingsbladet 1941. Med lösa handlingar till P II:8. 
121863 – 1958Handlingar rörande präster bl.a. kyrkoherde Pehr Lindsténs levnadsbeskrivning av Abraham Ahlén odat, insamlingslistor till kyrkoherde Erik Bergmans porträtt 1936. 
131895 – 1908Handlingar rörande Östermalms församlingshydda, med fotografier (2 stycken). 
14odatTidningsurklipp. Gåva av Johan Fredrik Lindström. 
15odatAlfabetiskt personregister från slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. 
16odatAlfabetiskt personregister från slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. 
171937Manus till skriften "Sveriges Ungdom" av Seved Pettersson. 
181943 – 1996Svartvita fotografier (37 stycken) på konfirmander, barnverksamhet, körer och övriga aktiviteter i församlingen. Se även O I a:15. 
191956 – 1988Handlingar rörande kyrkoherdeinstallationer av:
-Simon Skoglund 1956.
-Erik W. Albersson 1977-10-23.
-Arne Broberg 1988-01-24. Med fotografier (14 stycken).

Handlingar rörande Biskopsvisitationen 1959.

 
201964Handlingar rörande Hans Åkerhielms installation 1964-10-18. Med fotografier (2 stycken).