bild
Arkiv

Funktionärs- och privatarkiv

KFUK-KFUM

 Arkiv (9 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01Allan Brunkerts arkiv1950 – 1972 
03Bo Bengtsons arkiv1932 – 1984 
05Emil Winqvists arkiv1876 – 1923Till brevsamlingen finns det ett brevskrivarregister och likaså finns det ett register till manuskripten. Dessa ingår som bilaga till arkivförteckningen. 
06Thure Nilssons samling1922 – 1981 
07Hugo Cedergrens arkiv1910 – 2006Efter förteckning gjorts för detta arkiv har ett stort antal fotografier överförts från Marieberg till arkivet i Arninge. Dessa fotografier som härrör sig till Hugo Cedergren finns under K10 D, KFUMs riksförbund, trots att även detta funktionärsarkiv innehåller fotografier. 
08Karl Fries samling1907 – 1962Till volymerna 3-5 finns det ett alfabetiskt register över titlarna. I volymerna ligger inte manuskripten i bokstavsordning. Fotografier finns även under K10B. 
09Olof Björklunds arkiv1940 – 1953 
10Prins Oscar Bernadottes arkiv1923 – 1949Prins Oscar Bernadotte (1859 - 1953) var KFUMs förbundsordförande 1892 - 1943. Arkivet ordnades och förtecknades i Arkis 2006 av Petra Standert. 2015 tillfördes ytterligare handlingar - främst hyllningsadresser i praktformat - från Marieberg till Arninge. Detta har infogats i arkivet som därvid förtecknats på nytt av Anita Andersson. Arkivet innehåller inget personligt material förutom Prinsens handskrivna manus för tal eller notiser inom KFUM. Fotografier knutna till Prinsen finns också under KFUMs riksförbund K10C. 
11Henry Söderbergs samling rörande krigsfångehjälpenHenry Söderberg var även aktiv som frivillig ledare och styrelsemedlem i KFUMs ungdomsarbete och ungemänsråd, se KFUMs riksförbund F7. Hans dagböcker för den tid han arbetade med krigsfångeverksamheten har han lämnat till US Air Force Academy, Colorado Springs, USA.