Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrka och kyrkogård

Katarina kyrkoarkiv

Katarina kyrka 1990-1996, se serien O I b.

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11696 – 1780Gravböcker. 1696 registrerade på förnamn, 1780 är indelad efter kyrkogården, östra delen 1-4. 
21710 – 1845Handlingar röranade kyrkogården. 
31723 – 1874Handlingar rörande kyrkan bl.a. reparationer. 
41724 – 1739Stamböcker (insamlingsböcker) för kyrkoreparation bl.a. efter branden 1723. 
51795 – 1890Gravbrev 1795-1847, ansökningar om inköp av gravar 1830-1847, övriga handlingar rörande gravar 1827-1890. 
61832Gravrannsakningar 1832, register till gravböcker odat. 
71836 – 1872Gravrannsakningar 1836, gravar sålda efter gravregleringen 1836-1872. 
8odatFörteckninga över gravplatser på Katarina kyrkogård som köpts av enskilda personer. Odaterad, men tillhör tiden efter 1836. 
91884 – 1939Reparations-, nybyggnads- och installationsarbeten för kyrkorna 1884-1939, odat. Kyrkogården och gravkoren 1887-1934. Tävlingsförslag och övrigt rörande ny kyrka i Sofia 1899-1903. 
101897 – 1976Handlingar rörande orgeln 1897-1976. Dopkapell i kyrkan 1913 (ritningar, se kart- och ritningsarkivet). Utredning rörande kyrka och kyrkogård 1915-1933, gjord av Konrad Elméus. Restaurering av kyrkan 1933-1955 (med ritning på ljusstakar). Ändringar i sakristian 1939 (ritningar, se kart- och ritningsarkivet). Fotodokumentation rörande ombyggnad av södra trappan vid Katarina kyrka 1941. Urnlunden, urngravar 1952 (med ritning). Schema för montering av rutorna i den nedmonterade glasmålningen i Katarina kyrka 1952. Övriga handlingar rörande kyrkan 1953-1956, odat. 
111916 – 1996Handlingar rörande Allhelgonakyrkan 1916-1971 (med fotografier). Handlingar rörande minnessten på kyrkogården över avlidna finnar 1957-1958. Besiktningsinstrument för kyrkan 1962. Nedtoning av kyrkfönster 1962-1963 (med skisser av Sven Erixon, se även kart- och ritningsarkivet). Minneslund 1986-1990. Informationsbroschyr om Katarina kyrka 1996. 
121985 – 1989Förfrågningsunderlag för fasadrenovering av Katarina kyrka, byggmöten, tidplaner, fotografier m.m.