Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrka och kyrkogård

Katarina kyrkoarkiv

Katarina kyrka 1990-1996, se serien O I b.

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11696 – 1780Gravböcker. 1696 registrerade på förnamn, 1780 är indelad efter kyrkogården, östra delen 1-4. 
21710 – 1845Handlingar röranade kyrkogården. 
31723 – 1874Handlingar rörande kyrkan bl.a. reparationer. 
41724 – 1739Stamböcker (insamlingsböcker) för kyrkoreparation bl.a. efter branden 1723. 
51795 – 1890Gravbrev 1795-1847, ansökningar om inköp av gravar 1830-1847, övriga handlingar rörande gravar 1827-1890. 
61832Gravrannsakningar 1832, register till gravböcker odat. 
71836 – 1872Gravrannsakningar 1836, gravar sålda efter gravregleringen 1836-1872. 
8odatFörteckning över gravplatser på Katarina kyrkogård som köpts av enskilda personer. Odaterad, men tillhör tiden efter 1836. 
91884 – 1939Reparations-, nybyggnads- och installationsarbeten för kyrkorna 1884-1939, odat. Kyrkogården och gravkoren 1887-1934. Tävlingsförslag och övrigt rörande ny kyrka i Sofia 1899-1903. 
101897 – 1976Handlingar rörande orgeln 1897-1976. Dopkapell i kyrkan 1913 (ritningar, se kart- och ritningsarkivet). Utredning rörande kyrka och kyrkogård 1915-1933, gjord av Konrad Elméus. Restaurering av kyrkan 1933-1955 (med ritning på ljusstakar). Ändringar i sakristian 1939 (ritningar, se kart- och ritningsarkivet). Fotodokumentation rörande ombyggnad av södra trappan vid Katarina kyrka 1941. Urnlunden, urngravar 1952 (med ritning). Schema för montering av rutorna i den nedmonterade glasmålningen i Katarina kyrka 1952. Övriga handlingar rörande kyrkan 1953-1956, odat. 
111916 – 1996Handlingar rörande Allhelgonakyrkan 1916-1971 (med fotografier). Handlingar rörande minnessten på kyrkogården över avlidna finnar 1957-1958. Besiktningsinstrument för kyrkan 1962. Nedtoning av kyrkfönster 1962-1963 (med skisser av Sven Erixon, se även kart- och ritningsarkivet). Minneslund 1986-1990. Informationsbroschyr om Katarina kyrka 1996. 
121985 – 1989Förfrågningsunderlag för fasadrenovering av Katarina kyrka, byggmöten, tidplaner, fotografier m.m.