Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrklig jord

Husie kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1791 – 1892Lagda samman med O I:1. Synehandlingar angående prästgården i Kvarnby 1791-1844, lantmäterihandlingar 1805-1822 (med karta);
arrendehandlingar angående prästgården i Kvarnby 1818-1848; övriga handlingar 1812-1861; handlingar angående höjning av landgille å en kyrkans jord med Kammarkollegii utslag 1874-07-24, jordebok för Husie 1881 och handlingar angående ägobyte mellan nr 10 Kvarnby och prästgården nr 13 Kvarnby.
 
11881 – 1892Lucka 1882-1891. Kartor över ägobyte, förvarade separat.