Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrklig jord

Husie kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1791 – 1892Lagda samman med O I:1. Synehandlingar angående prästgården i Kvarnby 1791-1844, lantmäterihandlingar 1805-1822 (med karta);
arrendehandlingar angående prästgården i Kvarnby 1818-1848; övriga handlingar 1812-1861; handlingar angående höjning av landgille å en kyrkans jord med Kammarkollegii utslag 1874-07-24, jordebok för Husie 1881 och handlingar angående ägobyte mellan nr 10 Kvarnby och prästgården nr 13 Kvarnby.
 
11881 – 1892Lucka 1882-1891. Kartor över ägobyte, förvarade separat.