bild
Serie

Skolrådets handlingar

Bro kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11891 – 1938Länsstyrelsens utslag angående utdebitering till ved åt lärarkåren 1891.
Kungl. Majt:s resolution angående amorteringslån för uppförande av två nya skolhus 1892.
Kungl. Majt:s resolution angående amorteringslån för skolhusbygge vid Ormudden 1901.
Skrivelser från skolinspektören 1913-1938.
Domkapitlets protokoll angående ändring i skolreglementet 1915.
Domkapitlets fastställelse av reglemente med löneplaner 1922.
Makulerad skuldförbindelse från Brandförsäkringsverket 1924.
Kungl. Majt:s skrivelse angående särskild ingång till lärarbostäder 1928.
Ritningar angående skolbyggnader se O V:11.