bild
Serie

Kartor och ritningar, kyrkogården

Själevads kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (150 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11902Begravningsplats och stallplan. 
21912Begravningsplats 
31941Förslag till toalettanläggning i Själevads kyrkogård. 
- [H0001]1942Skissförslag till gravkapell 4 blad.
Se O I b: 2
 
- [H0002]1942Förslag till krematorium 6 blad.
Se O I b: 2
 
- [H0003]1942Förslag till kapell med mindre krematorium uå.
Se O I b: 2
 
41943Situationsplan. 
51944Gravkapell, skissförslag, fasad. 
61944Gravkapell. Sektioner. 
71944Gravkapell, källarplan. 
81944Gravkapell, bottenplan. 
91945Gravkapell, fasad mot entré. 
101945Gravkapell, mot norr. 
111945Gravkapell, källarplan. 
121945Gravkapell, bottenplan. 
131945Gravkapell, läktare. 
141946Gravkapell, situationsplan. 
151946Gravkapell, fasad söder och väster. 
161946Gravkapell, fasad mot nord och öster. 
171946Gravkapell, bottenplan. 
181946Gravkapell, överplan. 
191946Gravkapell, källare. 
201946Gravkapell, bottenplan. 
211946Gravkapell, situationsplan. 
221947Gravkapell, fasad söder. 
231947Gravkapell, fasad norr. 
241947Gravkapell, tvärs och längdsektion. 
251947Gravkapell, källare. 
261947Gravkapell, bottenplan. 
271947Gravkapell, överplan. 
281948Gravkapell, fasad. 
291948Gravkapell, fasad söder. 
- [H0004]1948Översiktsplan egentliga kyrkogården.
Se O I b: 1
 
- [H0005]1948Gravkapell, entréfasad.
Se O I b: 2
 
- [H0006]1948Gravkapell, fasad mot norr.
Se O I b: 2
 
- [H0007]1948Gravkapell fasad mot väster.
Se O I b: 2
 
- [H0008]1948Gravkapell, överplan.
Se O I b: 2
 
- [H0009]1948Gravkapell, källarplan 2 blad.
Se O I b: 2
 
- [H0010]1948Gravkapell, bottenplan.
Se O I b: 2
 
- [H0011]1948Kyrkogård, mark och planteringsritningar 2 blad.
Se O I b: 1
 
- [H0012]1949Gravkapell, situationsplan.
Se O I b: 3
 
- [H0013]1949Gravkapell, fasad mot norr.
Se O I b: 3
 
- [H0014]1949Gravkapell, fasad mot väster.
Se O I b: 3
 
- [H0015]1949Gravkapell, källarplan.
Se O I b: 3
 
- [H0016]1949Gravkapell, bottenplan.
Se O I b: 3
 
- [H0017]1949Gravkapell, överplan.
Se O I b: 3
 
301950Översiktsplan. 
311950Gravkapell, situationsplan. 
321950Fasad mot norr. 
331950Fasad mot väster. 
341950Gravkapell, tvär och längdsektion. 
351950Gravkapell, källarplan. 
361950Gravkapell, bottenplan. 
371950Gravkapell, överplan. 
381950Gravkapell, fönster. 
391950Gravkapell, dörrdetaljer. 
401950Gravkapell, dörrdetaljer. 
411950Gravkapell, grundritningar. 
421950Gravkapell, bjälklag över källare. 
431950Gravkapell, bjälklag över botten. 
441950Gravkapell, takstolar. 
451950Gravkapell, takstolar detaljer. 
- [H0018]1950Gravkapell, situationsplan centraler.
Se O I b: 3
 
- [H0019]1950Gravkapell, elvärme bottenplan.
Se O I b: 3
 
- [H0020]1950Gravkapell, elvärme överplan.
Se O I b: 3
 
- [H0021]1950Gravkapell, elvärme anläggning.
Se O I b: 3
 
- [H0022]1950Gravkapell, elvärme källare.
Se O I b: 3
 
- [H0023]1950Gravkapell, kraft och belysning källare.
Se O I b: 3
 
- [H0024]1950Gravkapell, kraft och belysning botten.
Se O I b: 3
 
- [H0025]1950Gravkapell, kraft och belysning över och vindsplan.
Se O I b: 3
 
- [H0026]1950Gravkapell, ventilation 2 blad.
Se O I b: 3
 
- [H0027]1950Gravkapell, trapphus i flygel.
Se O I b: 3
 
- [H0028]1952Gravkapell, vatten och avloppsledning.
Se O I b: 3
 
461953Gravkarta, Martha Byström. Rullad. 
- [H0029]1953Gravkapell, källare och bottenplan.
Se O I b: 3
 
- [H0030]1953Gravkapell, förslag till bänkar 3 blad.
Se O I b: 3
 
- [H0031]1953Gravkapell, grundritning bjälklag över källare.
Se O I b: 3
 
- [H0032]1953Gravkapell, bjälklag över bottenplan.
Se O I b: 3
 
- [H0033]1953Gravkapell, takstol plan.
Se O I b: 3
 
- [H0034]1953Gravkapell, detaljer takstol plan.
Se O I b: 3
 
- [H0035]1953Kyrkogården, hela kyrkoplatsen.
Se O I b: 4
 
- [H0036]1953Kyrkogården, planritningar.
Se O I b: 4
 
- [H0037]1953Kyrkogården, planteringsritningar.
Se O I b: 4
 
- [H0038]1953Kyrkogården, grundmurar.
Se O I b: 4
 
- [H0039]1953Kyrkogården, planteringsförslag vid vattenplats.
Se O I b: 4
 
- [H0040]1953Kyrkogården, dräneringsplan.
Se O I b: 4
 
- [H0041]1953Kyrkogården, markhöjdsplan.
Se O I b: 4
 
- [H0042]1955Gravkapell, armaturer 4 blad.
Se O I b: 2
 
- [H0043]1956Kyrkogården, gravkarta 2 blad.
Se O I b: 4
 
- [H0044]1958Karta, Prästbordet 1:1 och 1:2 kyrk platser.
Se O I b: 1
 
- [H0045]1958Karta Prästbordet 1:1, 1:7 och 1:14 samt Gålnäs 1:3.
Se O I b: 1
 
471959Ombyggnad av kommunalhus, planer och sektion uppmätning 
481959Ombyggnad av kommunalhus, fasader. 
491959Ombyggnad av kommunalhus, situationsplan. 
501959Ombyggnad av kommunalhus, botten och vindsplan. 
511959Ombyggnad av kommunalhus, fasader. 
521959Ombyggnad av kommunalhus, bottenplan, väggdetaljer. 
531959Ombyggnad av kommunalhus, vindsplan. 
541959Ombyggnad av kommunalhus, sektioner. 
551959Ombyggnad av kommunalhus, trappa till vindsplan. 
561959Ombyggnad av kommunalhus, entrétrappor. 
571959Ombyggnad av kommunalhus, uppställningsritningar, beslagsför. 
581959Ombyggnad av kommunalhus, dörrdetaljer 1-7. 
591959Ombyggnad av kommunalhus, dörrdetaljer 8-14. 
601959Ombyggnad av kommunalhus, inredning i rum 08. 
611959Ombyggnad av kommunalhus, inredning i pentry. 
621959Ombyggnad av kommunalhus, inredning i rum 101, 102 samt 103. 
631959Ombyggnad av kommunalhus, detaljer 1-8 tvättrum 102, 103. 
641959Ombyggnad av kommunalhus, fönsterbänkar FB1, FB2, FB3. 
651959Ombyggnad av kommunalhus, grundplan. 
661959Ombyggnad av kommunalhus, bjälklag över bottenplan. 
671959Ombyggnad av kommunalhus, VVS situationsplan. 
681959Ombyggnad av kommunalhus, VVS bottenplan. 
691959Ombyggnad av kommunalhus, VVS överplan. 
- [H0046]1959Karta, Prästbordet 1:7 m.fl.
Se O I b: 1
 
- [H0047]1959Kyrkogården, brunskar, planteringsplan.
Se O I b: 1
 
- [H0048]1959Kyrkogården, karta över planerat utvidgning.
Se O I b: 1
 
- [H0049]1959Kyrkogården huvudplan.
Se O I b: 1
 
- [H0050]1959Kyrkogården, vattenplats.
Se O I b: 1
 
- [H0051]1959Kyrkogården, markhöjdsplaner.
Se O I b: 1
 
- [H0052]1959Kyrkogården, planteringsplaner och plantering 2 blad.
Se O I b: 1
 
- [H0053]1959Kyrkogården, förslag till utvidgning.
Se O I b: 1
 
- [H0054]1959Kyrkogården, Tre Korsen huvudplan.
Se O I b: 1
 
- [H0055]1959Kyrkogården, Tre Korsen dräneringsplaner.
Se O I b: 1
 
- [H0056]1959Kyrkogården, Tre Korsen.
Se O I b: 1
 
- [H0057]1959Kyrkogården, grind 1.8 m.
Se O I b: 1
 
- [H0058]1959Kyrkogården, grind 4 m.
Se O I b: 1
 
- [H0059]1959Kyrkogården, vattenkar.
Se O I b: 1
 
- [H0060]1959Kyrkogården, enskilda gravar.
Se O I b: 1
 
- [H0061]1959Kyrkogården, konstruktionsdetalj till gravar.
Se O I b: 1
 
- [H0062]1961Kyrkogården, jordberedning.
Se O I b: 1
 
- [H0063]1961Kyrkogården, måttritning till de grindar.
Se O I b: 3
 
701963Gravkapell, fasad förslag.
Se O I b: 3.
 
711963Gravkapell, incinerator installation. 
721963Gravkapell, situationsplan. 
731963Gravkapell, källarplan. 
741963Gravkapell, bottenplan. 
751963Gravkapell, entréfasad. 
761963Gravkapell, fasad mot norr. 
771963Gravkapell, fasad mot väster. 
781963Gravkapell, sektion genom gård mot entré. 
791963Gravkapell, skissförslag. 
801963Gravkapell, sektion mot väg. 
811963Gravkapell, sektion mot kapprum. 
- [H0064]1963Gravkapell, fasad mot väster.
Se O I b: 3
 
- [H0065]1963Gravkapell, fasad mot entré.
Se O I b: 3
 
- [H0066]odat.Fönster kopplade utåt gående.
Se O I b: 1
 
- [H0067]odat.Fönster enkla inåt gående.
Se O I b: 1
 
- [H0068]odat.Ytterdörrar detaljer.
Se O I b: 1
 
- [H0069]odat.Dörrar.
Se O I b: 1