bild
Serie

Protokoll, utslag och resolutioner (huvudserie)

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Före år 1912 se serie A I. Häri även resolutioner angående jordavsöndringar (A III c) 1912 samt 1929 och framåt. Fr o m år 1947 bildar uppbördsavdelningens protokoll, utslag och resolutioner en egen serie, A III b. Efter 1958 års sektionsindelning fortsätter serien i kameralsektionens arkiv, serie A I a. Serien inbunden. Lev 76/1984.

 Volymer (46 st)

ReferenskodTid 
11912 
21913 
31914 
41915 
51916 
61917 
71918 
81919 
91920 
101921 
111922 
121923 
131924 
141925 
151926 
161927 
171928 
181929 
191930 
201931 
211932 
221933 
231934 
241935 
251936 
261937 
271938 
281939 
291940 
301941 
311942 
321943 
331944 
341945 
351946 
361947 
371948 
381949 
391950 
401951 
411952 
421953 
431954 
441955 
451956 
461957