Torsdag den 22 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Handlingar angående det frivilliga församlingsarbetet

Fors kyrkoarkiv

Serien i box.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13118/L V/11946 – 1951Kyrkans ungdomsförenings räkenskaper. 
11913 – 1989Kyrkliga arbetsföreningens protokollsböcker 1913-1961. Förteckning över söndagsskolans elever, övre avdelningen, ht. 1947. Kyrkliga arbetsföreningens verifikationer 1979-1989. 
21955 – 2002Kyrkliga arbetsföreningens protokollsböcker 1962-2002. Kyrkliga arbetsföreningens kassabok 1955-1970. Kyrkliga söndagsskolans kassaböcker 1947-1968. Kyrkliga söndagsskolans kollekter 1953-1967. 
31950 – 2000Torpakretsens handlingar, protokollsböckeer 1950-2000, kassaböcker 1050-1999. Häri även Collianders brevväxling 1874, Brandstodsbolagets revision 1896, programblad vid kyrkans återinvigning 1952 samt anslagna kungörelser 1948-1955.