bild
Serie

Kartor och ritningar - Dokkas begravningsplats, bönhus och klockstapel

Gällivare kyrkoarkiv

I arkivkartong

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11948 – 1971Dokkas Bönhus med klockstapel. Situationsplan, odat.
Redskapsbod för begravningsplatsen, 1948.
Församlingshus, sektion, 1954.
Skrivelser 1956-1966.
Handlingar angående avstyckning från fastigheten Dokkasvaare 1:18, 1958.
Protokollsutdrag 1958-1969.
Karta över ett område avsett till begravningsplats, Dokkasvaare 10:1, 1959.
Handlingar angående avstyckning från fastigheten Dokkasvaare 10:1, 1959-1964.
Anbud 1959-1971.
Gravfältsindelning, 1961.
Bogårdsmur, begravningsplats.
Grind, begravningsplats.
Staket, begravningsplats.
Arbetsinstruktion, Dokkas begravningsplats, 1964.
Karta över avstyckning från fastigheten Dokkasvaare 10:1.
Lagfartsbevis och köpebrev, 1964.
Ombyggnad av Bönhuset, 1965.
Altarpall till Bönhus, 1966.
Inskription i kyrkklocka, 1966.
Klockstapel, 1966.
Kors på begravningsplats, 1966.
Psalmtavla, 1966.
Räkningar 1966-1967.
Insamlingslistor och materialförteckning, 1966-1969.
El-anläggning, begravningsplatsen, 1971.
Info/