bild
Serie

Arbetsgivarregister

Häradsskrivarens i Sandvikens fögderi arkiv

Serien har utgallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nummer 165 vid inaktualitet.