bild
Karta/ritning

Karta öfver Lidingby-bys skogs marck uti Upsala län, Trögd härad och Wallby socken. Uppmätt och delad år 1827 af Joh. Edling igenom A.G. Hiort af Ornäs.

Lidingby byalag

Se post 11885/0002:00001-00037.