För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen

Fryksände kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på O. Serien är avslutad. Serien behålles och förvaras av församlingen.

 Volymer (69 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13131/O II b/11819Avskrift av kyrkoherdefullmakt. 
Se: SE/VA/13131/O II b/11850Avskrift av Kungl. Maj:ts brev om prästs tillsättande i Lekvattnet. 
Se: SE/VA/13131/O I b/21869 – 1950 
Se: SE/VA/13131/K IV b/61905 – 1913Handl. rörande folkskolläraren, klockaren och organisten Ekstams avsättning. 
11947 – 1970Handl. rörande kyrkovaktmästare och kyrkogårdsarbetare. 
21957 – 1990Handl. rörande prästerskapets tjänsteledighet och semesterar samt handl. ang. kyrkomusiker och övriga anställda. 
31972 – 1973Lönekort omf. församling och pastorat. 
41974 – 1975Lönekort omf. församling och pastorat. 
51976 – 1977Lönekort omf. församling och pastorat. 
61978 – 1979Lönekort omf. församling och pastorat. 
71980 – 1982Pärm. Lönekort omf. församling och pastorat. 
81983 – 1984Pärm. Lönekort omf. församling och pastorat. 
91985 – 1986Pärm. Lönekort omf. församling och pastorat. 
101987Pärm. Lönekort omf. församling och pastorat. 
111988Pärm. Lönekort omf. församling och pastorat. 
121989Pärm. Lönekort omf. församling och pastorat. 
131990Pärm. Lönekort omf. församling och pastorat. 
141991Pärm. Lönekort omf. församling och pastorat. 
151992Pärm. Lönekort omf. församling och pastorat. 
161993 – 1994Kontrolluppgifter. Lekvattnet. 
171993 – 1994Kontrolluppgifter. Pastoratet. 
181993Löneunderlag. Pastoratet jan-juni. 
191993Löneunderlag. Pastoratet juli-dec. 
201993Kyrkokassans lönespec., löneunderlag. 
211993Pastoratskassans lönespec. A-Ö. 
221993Pastoratskassans lönespec. Månadsvis. 
231993Pastoratskassans löneredovisning. 
241994Pastoratskassans löneredovisning. 
251995Församlingens löner. 
261994Pastoratskassans lönespec. A-Ö. 
271994Pastoratskassans löneunderlag jan-juni. 
281994Pastoratskassans löneunderlag juli-dec. 
291994Pastoratskassans lönespec. Månadsvis. 
301995Pastoratskassans löneunderlag jan-juni. 
311995Pastoratskassans löneunderlag juli-dec. 
321995Pastoratskassans löneartsredovisning. 
331995Pastoratskassans löner. Skogen. 
341995Pastoratskassans kontrolluppgifter. 
351995Kyrkokassans löner. Kontrolluppgifter. 
361995Pastoratskassans lönespec. A-K. 
371995Pastoratskassans lönespec. L-Ö. 
381995Ackumulatorlistor. Pastoratet, skogen, församlingen samt Lekvattnet. 
391996 – 1997Kyrkokassans löner, kontrolluppgifter. 
401996 – 1997Pastoratets samt skogens kontrolluppgifter. 
411996 – 1997Skogen, löner. 
421996Pastoratskassans löneunderlag jan-juni. 
431996Pastoratskassans löneunderlag juli-dec. 
441996Pastoratskassans lönespec. A-Ö. 
451996Pastoratskassans lönespec. 
461996Pastoratskassans löneartsredovisning. 
471997Pastoratskassans löneartsredovisning. 
481997Pastoratskassans lönespec. 
491997Pastoratskassans lönespec. A-Ö. 
501997Pastoratskassans löneunderlag jan-juni. 
511997Pastoratskassans löneunderlag juli-dec. 
521998 – 1999Kyrkokassans löner, kontrolluppgifter. 
531998 – 1999Pastoratet och skogens löner. 
541998 – 1999Skogen, löner. 
551998 – 1999Lekvattnet. Löner och kontrolluppgifter. 
561998Pastoratskassans lönespec. 
571998Pastoratskassans lönespec. A-Ö. 
581998Pastoratskassans löneartsredovisning. 
591998Pastoratskassans löneunderlag jan-juni. 
601998Pastoratskassans löneunderlag juli-dec. 
611999Pastoratskassans lönespec. A-Ö. 
621999Pastoratskassans lönespec. 
631999Pastoratskassans löneartsredovisning. 
641999Pastoratskassans löneunderlag jan-juni. 
651999Pastoratskassans löneunderlag juli-dec.