bild
Serie

ÄMNESORDNADE HANDLINGAR

KFUK-KFUM

 Serier (17 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 1Handlingar rörande konferenser, kurser och lägerSerien innehåller kallelser, anmälningar, deltagarförteckningar, program, korrespondens, rapporter m.m. för såväl inhemska som utländska arrangemang. 
F 2Handlingar rörande barn- och ungdomsarbete 
F 3StadgarSerien innehåller förbundets egna stadgar samt inkomna sådana från lokala KFUK-föreningar, distrikts- och samföreningar. 
F 4Handlingar rörande rörelsens fastigheterRör förbundets egna och enskilda föreningars hem. 
F 5Handlingar rörande missionen i KinaSe även volym A6:1. 
F 6Svenska KFUK i LondonKFUK i London samarbetade med svenska kyrkan där. Namnet ändrades senare till Svenskhem och hemmet hjälpte till att skaffa au-pairplatser åt svenska flickor. Verksamheten bestod av medlemsmöten med föredrag och syaftnar. Man ordnade också marknader med försäljning för att få in pengar till verksamheten. En del av dessa medel skänktes till svenska kyrkan i London.
Upplysningsverksamhet rörande de hem som de svenska flickorna skulle arbeta i, bedrevs av Vaksamhetsbyrån, vilken lades ned 1970. Svenskhem upphörde omkring 1971/72.
 
F 7Handlingar rörande krigstidsarbetetTill denna serie har förts handlingar rörande arbete för att förhindra krig, men även rörade samarbete under krigstid samt flyktingarbete. Se även serie E3, korrespondens rörade flyktingarbete.
Handlingar rörande verksamheten under krigstid och efterkrigsarbete ingår även i KFUM:s riksförbunds arkiv.
 
F 8Handlingar rörande KFUK:s verksamhet och förnyelseSerien innehåller handlingar rörande interna diskussioner om verksamhet och förnyelse, förhållandet till religionen mm. 
F 9Handlingar rörande socialt arbete och fadderbarn 
F 10Handlingar rörande sällskaps och studieresor 
F 11Handlingar rörande KFUM:s och KFUK:s studieförbundSerien innehåller protokollskopior och handlingar från förbundens studie- och utbildningsråd mm. KFUK-KFUMs studieförbund bildades 1929, se detta arkiv. Förbundet gick 2002 ihop med Sveriges Kyrkliga Studieförbund, från 2002 Sensus Studieförbund, under namnet Sensus Studieförbund. 2004 gick också Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV, med i Sensus Studieförbund. 
F 12Handlingar rörande KFUK:s och KFUM:s internationella bönevecka 
F 13Historiker och manuskript1957 gjorde dåvarande ordföranden Sia Cavallin ett upprop till lokalföreningar och enskilda ledare för att samla material till KFUKs historia. Från två av hennes företrädare Maria Lundin och Sigrid Heurlin fick hon till dem inkomna brev (volym 4). Historieprojekten blev tydligen aldrig slutförda och materialet föll i glömska. Volymerna 2-5 har tillförts arkivet senare. Se även KFUK-KFUMs riksförbund F13 (Anita Andersson 2014) 
F 14Personalhandlingar 
F 15Handlingar rörande samgåendetKMU var den gemensamma kommitté som hade till uppgift att utreda samgåendet mellan KFUM:s och KFUK:s riksförbund. 
F 16Handlingar rörande KFUK:s TriangelförbundFörbundet höll sin konstituerande riksstämma på Viggbyholmsskolan 1942 och upphörde 1955. Triangelarbete kallades det barn- och ungdomsarbete inom KFUK respektive KFUM som inte var scouting. För KFUK:s del var triangelarbetet organiserat som ett specialförbund under tiden 1942-55 för att vid bildandet av KFUK-KFUMs riksförbund 1966 åter ingå i ett specialförbund, KFUK-KFUMs Triangelförbund. 
F 17Övriga ämnesordnade handlingar