bild
Serie

Handlingar angående kyrkogården

Ekerö kyrkoarkiv

För ritningar se serie O VI b.
Volymerna 9-11 har ej levererats av församlingen.

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1500/O I a/21766 – 1861 
11861 – 1885Handlingar angående kyrkogårdens utvidgning 1861-1877 samt handlingar angående gravar m.m. 1885. 
21916 – 1964Omfattar åren 1916-1943 och 1962-1964. Kyrkogårdsfrågan. 
31929 – 1999Beskrivning över gravplatser. 
41934 – 1964Handlingar rörande kyrkogården 1934-1940.
Bårhuset 1959-1961.
Reglementen för Ekerös kyrkogårdar 1964.
Beskrivning över gravplatser på gamla och nya kyrkogården, odat.
 
51986 – 1991Kyrkogårdsutvidgningen. 
61986 – 1991Kyrkogårdsutvidgningen. 
71991Utvidgning av Ekerö kyrkogård.
Ombyggnad av ekonomibyggnad.
Ny ekonomibyggnad.
 
81991 – 1994Utvidgning av Ekerö kyrkogård.
Ombyggnad av ekonomibyggnad.
Ny ekonomibyggnad.
 
91990Har ej levererats. PM: kortfattad beskrivning av utvidgning av Ekerö kyrkogård samt uppförande av ny ekonomibyggnad. 
101986 – 1991Har ej levererats. Utbyggnad av Ekerö kyrkogård samt uppförande av ny ekonomibyggnad.
Bjerking ingenjörsbyrå AB: Arbetshandlingar m.m. 1986-1991.
Lennart Lundqvist landskapsarkitektkontor AB: Förfrågningsunderlag, arbetshandlingar, växtförteckning m.m. 1990-1991.
Lennart Lapsarkitektkontor AB: Ritningar över om- och tillbyggnad, växtförteckning m.m. 1990-1991.
OWAB Elkonsult: Arbetsritning, situationsplan, förfrågningaunderlag m.m.1991-1992.
 
111975 – 1994Har ej levererats. Utbyggnad av Ekerö kyrkogård samt uppförande av ny ekonomibyggnad.
Ansökan till utvidgning av kyrkogård.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, protkoll Länstyrelsen.
Länstyrelsens Byggnadsnämnd för utsakning.
Expo Keramika AB.
VIAK AB. Ritningar till Ekebyhovskyrkan 1975.
Rolf Berg Arkitektkontor AB. Ritningar till Ekebyhovskyrkan 1978.
Sektions Byggarna Oresjö AB information om byggande av skyddrum och pastorsexpedition m.m. 1979-1980.
Ansökan om byggnadslov till bod, och ritningar av Ekeby hovskyrkans klockstapel. Inskrift på kyrkklockan 1980-1981.
Uppfeldt Wallerstedt arkitektkontor: Arbetshandlingar m.m. 1990-1991.
NBS-konsult AB: konstruktioner och arbetshandlingar m.m. 1991.
OWAB elkonsult: Handlingsförteckning, situationsplan m.m. 1991.
Lennart Lundqvist Landskapsarkitektkontor AB och Högtryckstjänst och fastighetsservice AB: Besiktningsutlåtande 1994.